KROPPiBALANS

Under 6 veckor får du en mängd praktiska och teoretiska verktyg att använda på din väg mot Hållbar Hälsa och en fungerande balans gällande mat, vila, träning, stress, motivation m.m. Utifrån dina analyser och tester som vi gör i början av kursen samt dina mål och behov blir upplägget skräddarsytt för just dig och vi trycker på Reset på de delar du behöver samtidigt som vi utvecklar de bitarna du redan har i balans. Längs vägen har du hela tiden stöttning av gruppen och av Helena. NYSTART 5/10-20

Detta ingår:

  • – Kroppssammansättningsanalys x 2 (Inbody)
  • – Styrke-och konditionstest x 2
  • – Utförligt självbedömningstest x 2
  • – Föreläsning och uppstart (ca 2h)
  • – Praktiska och teoretiska verktyg inom kost, träning, vila, sömn.
  • – En träff/vecka (1,5 h) med föreläsning/workshop och träning
  • – En grönsakskasse/vecka (kostnad för denna tillkommer på priset nedan)
  • – Avslutning med utvärdering, tester samt diskussion kring din fortsatta väg mot Hållbar hälsa (2 h)
  • Pris 1800:- för medlemmar
  • Icke medlemmar 2500:-, då ingår även fri träning på Move under kursens 6 veckor